Osoba posiadająca pełne uprawnienia, odpowiedzialna za funkcjonowanie serwera z poziomu technicznego oraz pracę całego zespołu.
-nadzorowanie systemów oraz aplikacji
-zarządzanie zasobami, kontami oraz uprawnieniami użytkowników
-instalacja, konfiguracja aktualizacja oprogramowania
-kontrola spójności oraz integralności poszczególnych składowych strony